Proje Geliştirme

  • %100 Yatırım: Firmamız bir arsa temin ettikten sonra, yapılacak projenin mühendisliğini, finansmanını ve inşaatını tamamlayıp son kullanıcılara satış ya da kiralama yoluyla sunmaktadır.
     
  • Gelir Paylaşımı: Bir arsa sahibiyle proje geliştirilmesi üzerine anlaşan firmamız, arsaya karşılık işin mühendislik, finansman ve inşaat işlerini gerçekleştirip projenin satış gelirlerini arsa sahibiyle önceden anlaşılan oranda paylaşmaktadır.
     
  • Kat Karşılığı: Bu sözleşme tipi gelir paylaşım modeline benzer olup, projenin satış gelirleri yerine projenin fiziksel olarak üniteleri önceden anlaşılan şekle göre paylaşılmaktadır.