Finans Kuruluşları

  • AB PHARE Programı
  • Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)
  • Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
  • Dünya Bankası – Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD)
  • İslam Kalkınma Bankası (IDB)
  • Kuveyt Arab Ekonomik Kalkınma Fonu (KFAED)
  • Türkiye İhracat Kredi A.Ş. (Türk Eximbank)