Bulgaristan

Hazinedaroğlu Bulagaristan’daki faaliyetlerine 2002 yılnda başlamıştır ve Avrupa Birliği PHARE Programı ve Bulgaristan Milli Bütçesi tarafından finanse edilen tamamlamıştır.