Moldovya

Hazinedaroğlu Moldavya’daki faaliyetlerine 1998 yılında başlamış ve Gagauzya Bölgesin’nde T.C. Eximbank tarafından finanse edilen bir su temini projesi gerçekleştirmiştir.